Jyotish Vaman Sapkota

Ratamata, Baglung

शिक्षा - व्याकरणाचार्य, पौरोहीत्याचार्य, ज्योतिष। प्रकाशित ग्रन्थहरु - ज्योतिषशास्त्र प्रवेशिका, सहस्रगीति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् । विगत दुई दशकदेखि संस्कृत क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै ।

शिक्षा- व्याकरणाचार्य, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, पाैराेहित्याचार्य- (गाेल्डमेडल प्राप्त) श्रीलालबहादुर मानित विश्वविद्यालय दिल्ली, ज्याेतिष- भारतीय विद्याभवन दिल्ली । प्रकाशित ग्रन्थहरू - ज्याेतिषशास्त्र प्रवेशिका, सहस्रगीति:- श्रीमद्भागवतमहापुराणम्, (साप्ताहिकी कथा) । विगत दुई दशकदेखि संस्कृत क्षेत्रमा अनुसन्धान एवं पुस्तक लेखन गर्दै । हाल बाग्लुङ, रातामाटा बाट सेवा प्रदान गर्दै ।

Live Call with Jyotish
Get Live Jyotish Consultation From Our Verified Jyotish Live call to jyotish now
Call Now